Menu
Pojďme o sobě rozhodovat

20. Projekt 2 - Osobnost mého kraje

Součást výukového modulu Žijme spolu v Kraji Vysočina! (1) pro 6.–7. ročník ZŠ

Žáci dostanou zadání pro zpracování projektu o osobnosti svého kraje a budou jim vysvětleny podrobnosti k jeho obsahu (osnova, seznam osobností). Výstupem by kromě písemné podoby měla být prezentace získaných poznatků ostatním žákům ve třídě, a to jakoukoliv formou. Žáci zpracovávají úkol ve svém volném čase. Výsledné elaboráty a prezentace mohou být vyhodnoceny a oceněny. Při hodnocení bude kladen důraz především na způsob formy prezentace a kreativitu při jejím vytváření. Žáci by rovněž měli čerpat z více než jednoho zdroje informací a ty především správně citovat. Úplnost informací hraje při hodnocení pouze okrajovou roli.

Tři klíčové otázky

  • Narodil se či žil v Kraji Vysočina někdo opravdu světově významný?
  • V jakém oboru se proslavili rodáci z Vysočiny nejčastěji?
  • Pochází nějaká světově známá osobnost z mé obce?

Pomůcky

  • Počítač, dataprojektor nebo interaktivní tabule
  • Další pomůcky dle pokynů

Předcházející lekce

19. Projekt 1 - Rodová historie

Časová náročnost
45 minut
Vhodné k předmětům
Dějepis Občanská nauka

Diskuze k lekci 20. Projekt 2 - Osobnost mého kraje

Máte dotaz či námět k této lekci?
Pokud nenajdete odpověď u ostatních diskutujících, napište nám.