Menu
Pojďme o sobě rozhodovat

4. Lišejníky jako bioindikátory znečištění ovzduší

Součást výukového modulu Žijme ekologicky! (1) pro 6.–7. ročník ZŠ

Získání základních znalostí o klíčových antropogenních zdrojích znečištění ovzduší. Přiblížení světa lišejníků. Identifikace růstových forem lišejníků. Aplikace osvojených poznatků z morfologie lišejníků při biomonitoringu přítomnosti oxidu siřičitého v ovzduší. Určování vybraných bioindikačních druhů lišejníků. Orientační ověření stavu znečištění ovzduší v dané oblasti.

Tři klíčové otázky

  • Odkud pocházejí látky znečišťující ovzduší?
  • Jak ovlivňuje okolní prostředí kvalitu vzduchu, který dýcháme?
  • Jak se používají lišejníky k biomonitoringu znečištění ovzduší?

Pomůcky

  • počítač
  • dataprojektor
  • výukové materiály k hodině

Předcházející lekce

3. Eutrofizace

Časová náročnost
45 minut
Vhodné k předmětům
Přírodopis

Výukové materiály

V souvislosti se znečištěním ovzduší se žáci v průběhu motivačního experimentu seznámí s procesem hoření. Formou brainstormingu definují primární antropogenní zdroje znečištění ovzduší. V rámci skupinového kvízu si prověří vědomosti o lišejnících a pochopí jejich použití jako bioindikátorů. Prakticky pozorují vnější stavbu lišejníků a aplikují své znalosti o morfologii při bioindikaci čistoty ovzduší. Vytvoří mapu možných zdrojů znečištění ovzduší a pomocí jednoduchého lišejníkového průzkumu získají představu o kvalitě ovzduší v dané oblasti.

Diskuze k lekci 4. Lišejníky jako bioindikátory znečištění ovzduší

Máte dotaz či námět k této lekci?
Pokud nenajdete odpověď u ostatních diskutujících, napište nám.