Menu
Pojďme o sobě rozhodovat

10. Invazní druhy ohrožující českou přírodu

Součást výukového modulu Žijme ekologicky! (1) pro 6.–7. ročník ZŠ

Seznámení se s pojmem invaze. Identifikace vlastností, díky nimž invazní druhy prosperují. Pochopení, že invazní organismy mohou narušit rovnováhu místního ekosystému a konkurovat původním druhům v boji o dostupné zdroje. Uvědomění si vlivu člověka při zavlékání nepůvodních druhů do nového prostředí. Zvýšení povědomí o vybraných invazních druzích na území České republiky. Nastínění možného řešení v boji proti šířícím se invazním druhům.

Čtyři klíčové otázky

  • Co jsou invazní druhy a jak mohou ovlivnit biologickou rozmanitost?
  • Jaké invazní druhy ohrožují českou přírodu?
  • Jak mohou lidé zabránit šíření invazních druhů?

Pomůcky

  • výukové materiály k hodině
Časová náročnost
45 minut
Vhodné k předmětům
Přírodopis

Výukové materiály

Pomocí simulační hry žáci odvodí klíčový pojem vztahující se k dané problematice. Skupinově diskutují a společně hledají v textu důkazy předložených tvrzení o invazních druzích rozšířených v České republice. Přiřazovací hrou si zopakují a osvěží získané znalosti o vybraných druzích. Debatují, zda lze rozšiřování invazních druhů zastavit a jak by se lidé se měli chovat, aby k tomuto procesu nevhodným jednáním nepřispívali.

Diskuze k lekci 10. Invazní druhy ohrožující českou přírodu

Máte dotaz či námět k této lekci?
Pokud nenajdete odpověď u ostatních diskutujících, napište nám.