Menu
Pojďme o sobě rozhodovat

6. Poškození říčních ekosystémů

Součást výukového modulu Žijme ekologicky! (1) pro 6.–7. ročník ZŠ

Uvědomění si vlivu znečištění vodního prostředí na život ryb a vodních organismů. Zvýšení povědomí o zdrojích, které znečištění vodních toků způsobují. Představení návrhů na omezení znečištění vod. Formou diskuze informování o dopadech výstavby přehradních nádrží na říční ekosystémy.

Klíčové otázky

  • Jak znečištění ovlivňuje živé organismy ve vodních tocích?
  • Jaké kroky mohou lidé podniknout, aby snížili znečištění vod?
  • Je přehrazování řek negativním zásahem do říčního prostředí?

Pomůcky

  • počítač
  • dataprojektor
  • výukové materiály k hodině

Navazující lekce

7. Plasty v pohybu

Časová náročnost
45 minut
Vhodné k předmětům
Přírodopis

Výukové materiály

Problém s kvalitou vodních toků navozuje učitel představou. V rámci skupin žáci pomocí brainstormingu sdílí příklady znečištění říčních vod. Aktivně se účastní interaktivního příběhu, na jehož základě se seznámí s možnými příčinami znečištění. Příběh ukazuje, jak každý z nás určitou mírou přispívá ke znečištění vod, a demonstruje účinky znečištění na život organismů ve vodních tocích. Po dovyprávění příběhu žáci navrhnou způsoby, kterými mohou lidé znečištění vodních toků předejít. Společně diskutují k pracovnímu textu a hledají odpovědi na otázky související s problematikou přehradních nádržích.

Diskuze k lekci 6. Poškození říčních ekosystémů

Máte dotaz či námět k této lekci?
Pokud nenajdete odpověď u ostatních diskutujících, napište nám.