Menu
Pojďme o sobě rozhodovat

9. Zásahy člověka do ekosystému tropického deštného lesa

Součást výukového modulu Žijme ekologicky! (1) pro 6.–7. ročník ZŠ

Vyvození lidských aktivit ohrožujících tropické deštné lesy. Identifikace rozložení tropických deštných lesů na Zemi. Hledání vzájemné propojenosti mezi lidskou spotřebou a mizením deštných pralesů. Uvědomění si, jaký vliv mají výrobky určené pro naši spotřebu na ubývání ploch pralesů. Porozumění příčinám a následkům devastace deštných pralesů.

Čtyři klíčové otázky

  • Má člověk z opačné strany zeměkoule vztah k tropickému deštnému lesu?
  • Ovlivňuje tropický deštný les náš každodenní život?
  • Existuje nějaká spojitost mezi tropickým deštným lesem a výrobky, které užíváme?

Pomůcky

  • počítač
  • dataprojektor
  • výukové materiály k hodině
Časová náročnost
45 minut
Vhodné k předmětům
Přírodopis

Výukové materiály

Promítáním fotografií se žáci seznámí s aktuální situací rozsáhlého kácení deštných pralesů v různých částech světa. Z ilustračních snímků odvodí způsoby využívání tropických pralesů. Na mapě určí polohu nejvýznamnějších tropických deštných lesů na Zemi. Posoudí předměty obsažené v tašce ve vztahu ke kácení deštných pralesů. S pomocí příběhů smyšlených postav si všímají spotřebního chování člověka vůči tropickým lesům. Vzájemnou výměnou informací mezi skupinami se blíže seznámí s produkty tropického pralesa představující hlavní příčiny odlesňování.

Diskuze k lekci 9. Zásahy člověka do ekosystému tropického deštného lesa

Máte dotaz či námět k této lekci?
Pokud nenajdete odpověď u ostatních diskutujících, napište nám.