Menu
Pojďme o sobě rozhodovat

17. Zemědělství a průmysl v Kraji Vysočina

Součást výukového modulu Žijme spolu v Kraji Vysočina! (1) pro 6.–7. ročník ZŠ

Ve vstupní aktivitě si žáci v prostřednictvím asociace a brainstormingu ověří své znalosti ohledně plodin a zemědělských produktů typických pro území Kraje Vysočina. V hlavní aktivitě se seznámí s historií vybraných průmyslových odvětví v Kraji Vysočina a dále také s největšími podniky zpracovatelského průmyslu, které zde byly před ekonomickou transformací, jejíž základní rysy si osvojí. Budou upozorněni na současné trendy (bio potraviny apod.) a sami si ověří, jestli jsou jejich svačiny tohoto typu, či nikoliv.

Čtyři klíčové otázky

  • Jaká zemědělská plodina je pro Kraj Vysočina typická?
  • Pěstuje se v Kraji Vysočina vinná réva?
  • Jaké znáte potraviny vyrobené v Kraji Vysočina?
  • Znáte nějakou firmu ve svém okolí, která zaměstnává více než 1000 pracovníků?

Pomůcky

  • Počítač, dataprojektor nebo interaktivní tabule
  • Barevné postery a fixy, další pomůcky dle pokynů
Časová náročnost
45 minut
Vhodné k předmětům
Zeměpis Dějepis

Náhled prezentace

Diskuze k lekci 17. Zemědělství a průmysl v Kraji Vysočina

Máte dotaz či námět k této lekci?
Pokud nenajdete odpověď u ostatních diskutujících, napište nám.