Menu
Pojďme o sobě rozhodovat

11. Antropogenní vliv na hmyzí společenstva

Součást výukového modulu Žijme ekologicky! (1) pro 6.–7. ročník ZŠ

Seznámení s různými druhy opylovatelů, zejména včelami, a jejich významem pro opylování plodin a rostlin. Uvědomění si dopadu úbytku včel na lidskou existenci. Prozkoumání možných příčin hromadného vymírání včelích kolonií. Navržení řešení, jak včelám pomoci přežít.

Klíčové otázky

  • Jak by se svět změnil bez hmyzích opylovatelů?
  • Proč je opylování důležité pro zemědělství?
  • Co je syndrom zhroucení včelstev a proč vyvolává rostoucí obavy u zemědělců a včelařů?

Pomůcky

  • počítač
  • dataprojektor
  • výukové materiály k hodině
Časová náročnost
45 minut
Vhodné k předmětům
Přírodopis

Výukové materiály

Na základě učitelem navozené představy se žáci zamyslí nad prospěšností včel pro přírodu a člověka. Ve dvojicích seřadí kartičky s fázemi průběhu opylování do správné posloupnosti, čímž si zopakují a vysvětlí tuto ekologicky nepostradatelnou činnost. Při poslechu rozhovoru doplní text pojednávající o problematice vymírání a nemocí včelstev. Provedou jednoduché šetření podle slovního popisu vývoje počtu včelstev v České republice. Vyřeší matematickou slovní úlohu vycházející ze skutečné situace.  Navrhnou možnosti, jak pomoci v záchraně včel. 

Diskuze k lekci 11. Antropogenní vliv na hmyzí společenstva

Máte dotaz či námět k této lekci?
Pokud nenajdete odpověď u ostatních diskutujících, napište nám.