Menu
Pojďme o sobě rozhodovat

13. Zemědělsky využívaná krajina

Součást výukového modulu Žijme ekologicky! (1) pro 6.–7. ročník ZŠ

Uvědomění si významu půdy pro existenci života na Zemi. Identifikace změn v krajině související s kolektivizací v zemědělství. Seznámení se s problematikou konvenčního a ekologického zemědělství. Porovnání kvality produktů z konvenční a bio produkce.

Tři klíčové otázky

  • Proč je půda cenným zdrojem?
  • Jak zemědělství změnilo krajinu?
  • V čem se odlišuje konvenční zemědělství od ekologického hospodaření?

Pomůcky

  • počítač
  • dataprojektor
  • výukové materiály k hodině
Časová náročnost
90 minut
Vhodné k předmětům
Přírodopis Zeměpis

Výukové materiály

Učitel krájením jablka žákům demonstruje rozdělení půdy na Zemi. Využije prezentaci leteckých snímků ke sledování změn české krajiny v čase. Pomocí názorných obrázků v prezentaci žáky seznámí se současnými problémy konvenčního zemědělství. Pustí krátké video, které poukazuje na výhody přechodu na ekologické hospodaření. Po zhlédnutí videa žáci zhodnotí kvalitu jablek z ekologické a konvenční produkce.

Diskuze k lekci 13. Zemědělsky využívaná krajina

Máte dotaz či námět k této lekci?
Pokud nenajdete odpověď u ostatních diskutujících, napište nám.