Menu
Pojďme o sobě rozhodovat

14. Kultura v Kraji Vysočina

Součást výukového modulu Žijme spolu v Kraji Vysočina! (1) pro 6.–7. ročník ZŠ

Ve vstupní aktivitě si žáci ujasní význam slova „památka“. Následovat bude vytvoření skupin za pomoci aktivity zaměřené na identifikaci vybrané kulturní památky. V další aktivitě si žáci spojí vybrané lokality v Kraji Vysočina s kulturní památkou nebo akcí a procvičí si své kartografické znalosti. Vyjádřením se ke konkrétním tvrzením se pokusí kriticky myslet. V závěrečném kvízu si zopakují získané poznatky.

Tři klíčové otázky

  • Máte doma nějakou památku (na nějakou událost nebo na osobu)?
  • Máte nějakou hmotnou památku na navštívenou kulturní památku?
  • Probíhají velké kulturní a společenské akce spíše ve městech či na venkově?

Pomůcky

  • Počítač, dataprojektor nebo interaktivní tabule
  • Průhledné fólie, lepicí pásky, další pomůcky dle pokynů

Předcházející lekce

13. Židé v Kraji Vysočina

Časová náročnost
45 minut
Vhodné k předmětům
Dějepis Občanská nauka Výtvarná výchova

Náhled prezentace

Diskuze k lekci 14. Kultura v Kraji Vysočina

Máte dotaz či námět k této lekci?
Pokud nenajdete odpověď u ostatních diskutujících, napište nám.