Menu
Pojďme o sobě rozhodovat

14. Průmyslově využívaná krajina

Součást výukového modulu Žijme ekologicky! (1) pro 6.–7. ročník ZŠ

Vysvětlení vzniku a využití hnědého uhlí. Seznámení se s problematikou těžby hnědého uhlí. Porozumění procesu těžby prostřednictvím simulace. Uvědomění si dopadů těžby na životní prostředí a krajinu. Nastínění způsobů obnovy krajiny narušené těžbou.

Tři klíčové otázky

  • Proč je uhlí neobnovitelným zdrojem energie?
  • Je těžba hnědého uhlí drastickým zásahem do životního prostředí?
  • Jaké jsou možnosti rekultivace krajiny po povrchovém dobývání hnědého uhlí?

Pomůcky

  • počítač
  • dataprojektor
  • výukové materiály k hodině
Časová náročnost
45 minut
Vhodné k předmětům
Přírodopis Zeměpis

Výukové materiály

Žáci se zamyslí nad problematikou povrchové těžby hnědého uhlí, jejím vlivem na životní prostředí i krajinu. Pro znázornění mechanismu tvorby hnědého uhlí učitel využije jako model ruskou zmrzlinu. Pomocí přírodních materiálů žáci ve skupinách vytvoří vlastní pozemek s ložiskem hnědého uhlí. Prezentace žáky seznámí s povrchovou metodou těžby. Tuto metodu žáci praktikují na svém vybudovaném pozemku. Po těžbě získají zcela změněný pozemek, který následně rekultivují. Fotografie obsažené v prezentaci žákům názorně ukáží rekultivovanou krajinu v Mostecké pánvi.

Diskuze k lekci 14. Průmyslově využívaná krajina

Máte dotaz či námět k této lekci?
Pokud nenajdete odpověď u ostatních diskutujících, napište nám.