Menu
Pojďme o sobě rozhodovat

15. Druhová ochrana přírody

Součást výukového modulu Žijme ekologicky! (1) pro 6.–7. ročník ZŠ

Vymezení základních pojmů, důležitých dokumentů a způsobů ochrany druhů. Seznámení se s vybranými ohroženými druhy rostlin a živočichů. Uvědomění si, že růst lidské populace a její další rozvoj čím dál více ohrožuje rostlinné a živočišné druhy. Zkoumání problémů, kterým čelí ohrožené druhy po celém světě. Stanovení stupně ohrožení u druhů v Kraji Vysočina. Vysvětlení významu ochrany ohrožených druhů.

Tři klíčové otázky

  • Co znamená, když je druh ohrožený?
  • Jak lidské chování ovlivňuje populace ohrožených druhů?
  • Proč bychom měli ohrožené druhy chránit?

Pomůcky

  • počítač
  • dataprojektor
  • výukové materiály k hodině
Časová náročnost
45 minut
Vhodné k předmětům
Přírodopis

Výukové materiály

Žáci zprvu diskutují nad dvěma obrázky v prezentaci, zda je mezi nimi nějaká souvislost. Formou vědomostního kvízu se seznámí se základními poznatky z oblasti druhové ochrany přírody. Skupinově vytvoří informační plakáty o vybraných ohrožených druzích rostlin a zvířat a zjistí příčiny jejich postupného mizení z naší přírody. Určí stupeň ohrožení konkrétních druhů v Kraji Vysočina dle přiloženého seznamu. Zamyslí se nad nutností ochrany ohrožených druhů.

Diskuze k lekci 15. Druhová ochrana přírody

Máte dotaz či námět k této lekci?
Pokud nenajdete odpověď u ostatních diskutujících, napište nám.