Menu
Pojďme o sobě rozhodovat

15. Tradice a zvyky v Kraji Vysočina 1

Součást výukového modulu Žijme spolu v Kraji Vysočina! (1) pro 6.–7. ročník ZŠ

Ve vstupní aktivitě zaměřené na zjištění výchozích znalostí pojmů jako je etnografie, národ, jazyk apod. si žáci ověří své poznatky z oblasti tradic a zvyků v Kraji Vysočina prostřednictvím kvízu. K rozšíření jejich znalostí dojde prostřednictvím spojování ustálených výrazů charakteristických pro řešené území, včetně těch s kořeny v dávné minulosti.

Tři klíčové otázky

  • Dodržují se v Kraji Vysočina stejné zvyky a tradice jako v jiných částech ČR?
  • Máme nějaké tradiční jídlo typické pro Vysočinu?
  • Mluvíme jinak než na jihovýchodní Moravě, v Ostravě či v Ústí nad Labem?

Pomůcky

  • Počítač, dataprojektor nebo interaktivní tabule
  • Barevné postery, fixy

Předcházející lekce

14. Kultura v Kraji Vysočina

Časová náročnost
45 minut
Vhodné k předmětům
Občanská nauka Výtvarná výchova Český jazyk a literatura

Náhled prezentace

Diskuze k lekci 15. Tradice a zvyky v Kraji Vysočina 1

Máte dotaz či námět k této lekci?
Pokud nenajdete odpověď u ostatních diskutujících, napište nám.