Menu
Pojďme o sobě rozhodovat

16. Ochrana krajiny a přírody

Součást výukového modulu Žijme ekologicky! (1) pro 6.–7. ročník ZŠ

Uvědomění si důležitosti ochrany přírody. Orientace v systému ochrany přírody a krajiny. Seznámení s obecnou a zvláštní ochranou přírody. Rozlišení a vyjmenování jednotlivých kategorií zvláště chráněných území v České republice. Poznání národních parků na území České republiky. Zvýšení informovanosti o správném chování v chráněných krajinných oblastech Kraje Vysočina. Vysvětlení významu územní ochrany přírody.

Tři klíčové otázky

  • Proč je potřeba chránit určité oblasti?
  • Kolik je na našem území národních parků?
  • Víte, jak se chovat v chráněné krajinné oblasti?

Pomůcky

  • počítač
  • dataprojektor
  • výukové materiály k hodině

Předcházející lekce

15. Druhová ochrana přírody

Časová náročnost
45 minut
Vhodné k předmětům
Přírodopis Zeměpis

Výukové materiály

Žáci ve skupinách diskutují o prioritě ochrany u vybraných ohrožených druhů živočichů. Na základě předložených informací porozumí potřebě chránit i méně okouzlující druhy. V pracovním listu rozluští pomocí šifry klíčový dokument týkající se ochrany přírody. V obálce obdrží sadu kartiček vztahujících se k národním parkům České republiky, které správně rozřadí. Porovnáním map různého stáří určí nejmenší, největší, nejmladší a nejstarší národní park. Po zhlédnutí reklamní kampaně odhalí činnosti zakázané v chráněné krajinné oblasti.

Diskuze k lekci 16. Ochrana krajiny a přírody

Máte dotaz či námět k této lekci?
Pokud nenajdete odpověď u ostatních diskutujících, napište nám.