Menu
Pojďme o sobě rozhodovat

16. Tradice a zvyky v Kraji Vysočina 2

Součást výukového modulu Žijme spolu v Kraji Vysočina! (1) pro 6.–7. ročník ZŠ

Žáci navazují na předchozí hodinu hlavní aktivitou zaměřenou na rozpoznávání a charakteristiku lidových krojů používaných v minulosti na území Kraje Vysočina; získají povědomost o nářečí na Třebíčsku; seznámí se s obsahem dvou ze čtyř významných zvyklostí v současnosti stále probíhajících a zapsaných na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR, o nichž sestaví poutavý plakát. V závěru hodiny si osvojené poznatky prověří doplněním klíčových slov do textu.

Tři klíčové otázky

  • Je Kraj Vysočina specifický svým nářečím?
  • Je Kraj Vysočina výjimečný v pořádání tradičních akcí?
  • Co je to „pajerácký“?

Pomůcky

  • Počítač, dataprojektor nebo interaktivní tabule
  • Barevné postery, fixy, lepidla, prázdné papíry A4, další pomůcky dle pokynů
Časová náročnost
45 minut
Vhodné k předmětům
Občanská nauka Výtvarná výchova Český jazyk a literatura

Náhled prezentace

Diskuze k lekci 16. Tradice a zvyky v Kraji Vysočina 2

Máte dotaz či námět k této lekci?
Pokud nenajdete odpověď u ostatních diskutujících, napište nám.