Menu
Pojďme o sobě rozhodovat

19. Projekt 1 - Rodová historie

Součást výukového modulu Žijme spolu v Kraji Vysočina! (1) pro 6.–7. ročník ZŠ

V rámci hodiny žáci dostanou zadání pro zpracování skupinového projektu a budou jim vysvětleny podrobnosti ke splnění jednotlivých úkolů, včetně ukázek a příkladů prostřednictvím PPP. Výstupem bude elektronicky či ručně vyplněný poster a další přílohy. Žáci zpracovávají úkol ve svém volném čase. Výsledné elaboráty mohou být vyhodnoceny a oceněny. Při hodnocení bude důraz kladen především na úplnost zpracování úkolů, která vyjadřuje snahu žáků dozvědět se něco o svých předcích. Neúplnost odpovědí, chybná lokalizace míst bydliště v nákresu v mapě, pravopisné chyby nebo horší estetické zpracování hraje při hodnocení pouze okrajovou roli.

Tři klíčové otázky

  • Kde žili moji předkové?
  • V jakém odvětví pracovali moji předkové?
  • Jak byli mí předkové migračně aktivní?

Pomůcky

  • Počítač, dataprojektor nebo interaktivní tabule
  • Postery, další pomůcky dle pokynů

Předcházející lekce

18. Energetika v Kraji Vysočina

Časová náročnost
45 minut
Vhodné k předmětům
Zeměpis Občanská nauka

Náhled prezentace

Diskuze k lekci 19. Projekt 1 - Rodová historie

Máte dotaz či námět k této lekci?
Pokud nenajdete odpověď u ostatních diskutujících, napište nám.