Menu
Pojďme o sobě rozhodovat

2. Návrat vlků do přírody

Součást výukového modulu Žijme ekologicky! (1) pro 6.–7. ročník ZŠ

Pochopení vzájemných vztahů mezi organismy. Uvědomění si jejich významu a důležitosti v přírodě. Zamyšlení se nad nezbytností predátorů v potravních řetězcích. Podpoření kladného vztahu k nim.

Tři klíčové otázky

  • Je třeba se vlků bát?
  • Čím jsou vlci v krajině prospěšní?
  • Mají vlci šanci v dnešní kulturní krajině žít?

Pomůcky

  • počítač
  • dataprojektor
  • výukové materiály k hodině

Navazující lekce

3. Eutrofizace

Časová náročnost
45 minut
Vhodné k předmětům
Přírodopis

Výukové materiály

Výuka proběhne frontální formou kombinovanou se skupinovou prací. Do výuky bude zařazena prezentace obsahující názorný obrazový materiál, tajenku a podklady ke skupinové hře. Žáci si aktivní formou uvědomí vzájemné vztahy organismů v přírodě a jejich postavení v potravinovém řetězci.  Součástí bude vytvoření potravního řetězce, na němž budou žáci spolupracovat jako tým. Výuku doplní poznatky z Kraje Vysočina, které přímo souvisejí s daným tématem.

Diskuze k lekci 2. Návrat vlků do přírody

Máte dotaz či námět k této lekci?
Pokud nenajdete odpověď u ostatních diskutujících, napište nám.