Menu
Pojďme o sobě rozhodovat

4. Geologie a nerostné suroviny v Kraji Vysočina

Součást výukového modulu Žijme spolu v Kraji Vysočina! (1) pro 6.–7. ročník ZŠ

Ve vstupní aktivitě zaměřené na zjištění výchozích znalostí si žáci prověří své představy o tom, co se v Kraji Vysočina těží nebo těžilo za nerostné suroviny, resp. si své původní znalosti opraví či rozšíří. Za využití brainstormingu ve skupinách se zamyslí nad tím, kde lze dané nerostné suroviny využít v praxi. Prací s geologickou mapou pochopí rozčlenění území Kraje Vysočina dle základních hornin, které se zde těží.

Tři klíčové otázky

  • Těží se v Kraji Vysočina uran?
  • Proč je Jihlava „stříbrná“?
  • Proč se Vysočina posměšně označuje jako kraj uranu, brambor a kamení?

Pomůcky

  • Počítač, dataprojektor nebo interaktivní tabule
  • Barevné postery, fixy a další pomůcky dle pokynů
Časová náročnost
45 minut
Vhodné k předmětům
Zeměpis

Náhled prezentace

Diskuze k lekci 4. Geologie a nerostné suroviny v Kraji Vysočina

Máte dotaz či námět k této lekci?
Pokud nenajdete odpověď u ostatních diskutujících, napište nám.