Menu
Pojďme o sobě rozhodovat

5. Ohrožení existence korálových útesů

Součást výukového modulu Žijme ekologicky! (1) pro 6.–7. ročník ZŠ

Podání základních informací o útesotvorných korálech. Seznámení se s významem korálových útesů pro mořský ekosystém i pro lidstvo. Přiblížení problematiky jevu známého jako bělení korálů. Zvážení pozitivních a negativních dopadů činnosti člověka na korálové útesy. Diskuze ohledně kroků vedoucích ke snížení nebo odstranění hrozeb antropogenního původu. Analýza možných hrozeb pro korálové útesy.

Tři klíčové otázky

  • Proč jsou korálové útesy důležité?
  • Jak změny počasí a lidské aktivity ovlivňují zdraví korálových útesů?
  • Co můžeme udělat pro ochranu těchto rozmanitých ekosystémů?

Pomůcky

  • počítač
  • dataprojektor
  • výukové materiály k hodině
Časová náročnost
45 minut
Vhodné k předmětům
Přírodopis

Výukové materiály

Správným složením celkových obrázků ze všech dílků se žáci seznámí s jevem korálového bělení. Ve skupinové kvízové hře si prověří znalosti o korálových útesech. Hra umožní prozkoumat příčiny ohrožení korálových útesů a rovněž žákům pomůže identifikovat činnosti k omezení jejich ničení. Samostatným vypracováním pracovního listu žáci získají ucelený přehled o hrozbách, kterým korálové útesy v současnosti čelí.

Diskuze k lekci 5. Ohrožení existence korálových útesů

Máte dotaz či námět k této lekci?
Pokud nenajdete odpověď u ostatních diskutujících, napište nám.