Menu
Pojďme o sobě rozhodovat

7. Plasty v pohybu

Součást výukového modulu Žijme ekologicky! (1) pro 6.–7. ročník ZŠ

Uvědomění si dopadu lidské činnosti v podobě plastového odpadu na oceány naší planety. Poznání základních vlastností plastů. Identifikace oceánských oblastí, které byly biologicky nerozložitelným plastem vážně zasaženy. Zjištění původu plastového odpadu přicházejícího do světových oceánů. Pochopení hrozby plastového znečištění pro mořský život, potravní řetězce i lidské zdraví. Nastínění kroků pro minimalizaci každodenní spotřeby jednorázových plastů.

Tři klíčové otázky

  • Kolik plastového odpadu nalezeného v oceánech pochází z pevniny?
  • Jak plastový odpad poškozuje mořský život?
  • Představují plastové výrobky nebezpečí pro lidské zdraví?

Pomůcky

  • počítač
  • dataprojektor
  • výukové materiály k hodině
Časová náročnost
45 minut
Vhodné k předmětům
Přírodopis

Výukové materiály

Žáci ve skupině vytvoří myšlenkovou mapu shrnující základní vlastnosti plastů. Pomocí krátkého videa zachycujícího cestu plastového odpadu do oceánů žáci sami odvodí důvod označení pěti velkých oblastí na mapě světa. Výtvarně zpracují vliv plastů na mořské živočichy. Vypracují pracovní list zaměřený na mikroplasty pronikající do potravinového řetězce.

Diskuze k lekci 7. Plasty v pohybu

Máte dotaz či námět k této lekci?
Pokud nenajdete odpověď u ostatních diskutujících, napište nám.