Menu
Pojďme o sobě rozhodovat

8. Zásahy člověka do ekosystému lesa

Součást výukového modulu Žijme ekologicky! (1) pro 6.–7. ročník ZŠ

Rozlišení biomů světa. Určení, v jakém biomu se nacházejí lesy střední Evropy. Pochopení významu a funkce lesa pro krajinu i člověka. Seznámení se s patrovitostí a změnou skladby lesního porostu. Objasnění pojmu lesní monokultura. Porovnání současného zastoupení dřevin v jednotlivých krajích České republiky. Zvýšení povědomí o kůrovcové kalamitě.

Klíčové otázky

  • Nacházejí se lesy po celém světě?
  • Je smíšený les lepší než ten, který má monokulturní povahu?
  • Je kůrovcová kalamita nevyhnutelná, nebo jí lze zabránit?

Pomůcky

  • počítač
  • dataprojektor
  • výukové materiály k hodině

Předcházející lekce

7. Plasty v pohybu

Časová náročnost
45 minut
Vhodné k předmětům
Přírodopis

Výukové materiály

Na mapě světa žáci vyhledají hlavní přírodní krajinu odpovídající území, kde žijí. Vyjmenují základní funkce lesa. V rámci samostatné skupinové práce schematicky znázorní lesní patra. Pomocí nákresu vysvětlí les smíšený a monokulturní. Zahrají si hru Bingo, jejímž prostřednictvím aktivně získají nové poznatky o kůrovcové kalamitě. Vítěz hry Bingo se stane kůrovcem v následující hře simulující skutečné vymírání lesa v přírodě.

Diskuze k lekci 8. Zásahy člověka do ekosystému lesa

Máte dotaz či námět k této lekci?
Pokud nenajdete odpověď u ostatních diskutujících, napište nám.