Menu
Pojďme o sobě rozhodovat Pojďme o sobě rozhodovat

Získejte inspiraci, jak obohatit výuku průřezových témat díky projektu  Podpora vzdělávání v malých obcích a městech Kraje Vysočina

Projekt přináší podrobné výukové materiály pro témata z oblasti ekologie, péče o životní prostředí, ekonomie a historie a současnosti Kraje Vysočina. Zaměřuje se na propojení formálního a neformálního vzdělávání a pomáhá žákům základních škol rozvíjet schopnosti a dovednosti důležité pro jejich kvalitní život a společenskou odpovědnost. Projekt je v ověřovací fázi. Finální dokumenty ke všem pěti vzdělávacím programům zde budou umístěny po schválení ze strany Řídícího orgánu OP VVV a po skončení projektu (pravděpodobně v roce 2022).

Pojďme o sobě rozhodovat

Rozvoj klíčových kompetencí užitečných pro život

Projekt podporuje kritické myšlení, rozvíjí finanční gramotnost a další důležité kompetence.

Pojďme o sobě rozhodovat

Zaměření na aktuální témata

Výrazná část výukových lekcí se zabývá tématy, o kterých mohou žáci běžně slyšet z médií a která se nás každodenně dotýkají.

Pojďme o sobě rozhodovat

Široká nabídka materiálů a zdrojů

Jednotlivé lekce obohacují pracovní listy, prezentace či odkazy na volně přístupná videa, fotografie apod.

Aktuality:

18. 1. 2022

Další vzdělávací program byl schválen Řídícím orgánem OP VVV! Využijte našich podkladů k výuce ekologických témat! Stáhněte si program Žijme ekologicky! (2) a bavte se se svými žáky nad pestrými aktivitami!

18. 12. 2020

První dva vzdělávací programy schváleny Řídícím orgánem OP VVV! Veškeré materiály můžete ZDARMA využít pro výuku ve škole i v zájmových kroužcích!

Zobrazit všechny příspěvky

Pojďme o sobě rozhodovat