Menu
Pojďme o sobě rozhodovat

Žijme ekologicky! (1)

Program pro 6.–7. ročník ZŠ

Vzdělávací program je zaměřený na environmentální problémy s důrazem na Kraj Vysočina s cílem zlepšit vztah dětí ke svému okolí (ochrana přírody, odpadové hospodářství, úspory energií aj.).

Kompletní vzdělávací program ke stažení
  • Náplň kapitol je doplněna mnoha příklady, které přispějí k lepšímu zapamatování získaných poznatků.

    externí hodnotitel/ka

  • Program přispěje k rozvoji klíčových kompetencí. Podněcuje k aktivnímu přístupu žáků k výuce.

    externí hodnotitel/ka

  • Program je zaměřen na zvyšování povědomí žáků o životním prostředí. Důležité je lokální zaměření na místo, kde žák žije.

    externí hodnotitel/ka

Vyberte lekce k tématické oblasti:

Vyberte lekce vhodné k vyučovacím předmětům: