Menu
Pojďme o sobě rozhodovat

Žijme ekonomicky!

Program pro 8.–9. ročník ZŠ

Soubor 37 lekcí se zaměřením na hospodaření státu, obcí, domácností, ale také na ekonomické chování jednotlivců, na způsoby získávání příjmů a hrozby při nezvládnutí výdajů. Důraz je kladen na uplatnitelnost na trhu práce, sebeprezentaci a podnikatelské kompetence. Program je doplněný řadou příkladů, cvičení, kvízů, křížovek a také ilustračními obrázky. Připraveny jsou také obtížnější aktivity pro nadané žáky.

Kompletní vzdělávací program ke stažení
  • Jedná se o velice kvalitní, podrobný vzdělávací program naprosto vyhovující těm nejpřísnějším požadavkům...

    externí hodnotitel/ka

  • Program je velmi kvalitně zpracován, snaží se náročná témata vysvětlovat názornými cvičeními, formou hry. Jedná se o velmi hodnotný program, kde se žáci naučí využívat skutečně důležité informace.

    externí hodnotitel/ka

  • Silnou stránkou je to, že program je zpracován po tématech velice podrobně, žáci i učitelé mají k dispozici mnoho bohatých zdrojů a téma je zcela vyčerpáno. Z didaktického hlediska nejde o náročný program, pedagogům/lektorům se bude dobře realizovat.

    externí hodnotitel/ka

Vyberte lekce k tématické oblasti:

Vyberte lekce vhodné k vyučovacím předmětům: