Menu
Pojďme o sobě rozhodovat

Žijme spolu v Kraji Vysočina! (2)

Program pro 8.–9. ročník ZŠ

Vzdělávací program je zaměřený na život v Kraji Vysočina, jeho historii i budoucnost, sídla, obyvatelstvo, osobnosti, životní prostředí, cestovní ruch, regionální rozvoj a veřejnou správu. Rozsah programu je 16 vyučovacích hodin prezenční formou. Součástí je řada zajímavých úkolů a tři projekty. Žáci budou pracovat s mapami současného i historického území kraje.

Kompletní vzdělávací program ke stažení
  • Jedná se o velice kvalitní vzdělávací program přínosný pro žáky i pedagogy.

    externí hodnotitel/ka

  • Nejsilnější stránkou programu je jeho vysoká odborná kvalita, vynikající zpracování, detailně zpracované podklady pro žáky i pedagogy.

    externí hodnotitel/ka

  • Celkové zpracování je vynikající – musím jako hodnotitelka také vysoce ocenit to, že příjemce velice pečlivě uvádí všechny zdroje, včetně obrázkových. Program je bohatý a pro žáky velmi atraktivní a přínosný. V rámci VP bylo velmi dbáno na zpětnou vazbu, z hlediska didaktiky a metodiky je VP bezvadný.

    externí hodnotitel/ka

Vyberte lekce k tématické oblasti:

Vyberte lekce vhodné k vyučovacím předmětům: