Menu
Pojďme o sobě rozhodovat

11. Obyvatelstvo Kraje Vysočina

Součást výukového modulu Žijme spolu v Kraji Vysočina! (1) pro 6.–7. ročník ZŠ

Ve vstupní aktivitě si žáci v kvízu ověří svoje stávající znalosti o lidské společnosti z hlediska její socio-ekonomické struktury. V první aktivitě se pokusí charakterizovat fiktivní postavy Natálie a Mariana pomocí strukturálních demografických znaků. V další aktivitě se pomocí tabulek a grafů dozví hlavní informace o pohybu obyvatelstva v Kraji Vysočina.

Tři klíčové otázky

  • Je na tom Kraj Vysočina z hlediska struktury obyvatelstva lépe než jiné kraje v ČR?
  • Je počet narozených v Kraji Vysočina vyšší než počet zemřelých, či nikoliv?
  • Co má vliv na stěhování obyvatelstva?

Pomůcky

  • Počítač, dataprojektor nebo interaktivní tabule
  • Barevné postery a fixy, další pomůcky dle pokynů
  • Power Pointová prezentace (dále PPP)

Předcházející lekce

10. Sídla v Kraji Vysočina

Časová náročnost
45 minut
Vhodné k předmětům
Zeměpis

Náhled prezentace

Diskuze k lekci 11. Obyvatelstvo Kraje Vysočina

Máte dotaz či námět k této lekci?
Pokud nenajdete odpověď u ostatních diskutujících, napište nám.