Menu
Pojďme o sobě rozhodovat

1. Škodlivé látky v potravním řetězci

Součást výukového modulu Žijme ekologicky! (1) pro 6.–7. ročník ZŠ

Porozumění procesům bioakumulace a biomagnifikace ve vodním potravním řetězci. Objasnění rozdílu mezi těmito dvěma pojmy. Vysvětlení jejich potenciálního dopadu na spotřebitele. Seznámení se s pesticidem DDT a jeho účinky na životní prostředí. Simulace změn hladiny DDT v potravním řetězci.

Tři klíčové otázky

  • Jaký je rozdíl mezi bioakumulací a biomagnifikací?
  • Jak škodlivé látky ve vodním prostředí ovlivňují potravní řetězec?
  • Jak je možné, že chemická látka DDT zakázaná v České republice v 70. letech minulého století je stále kolem nás?

Pomůcky

  • výukové materiály k hodině
Časová náročnost
45 minut
Vhodné k předmětům
Přírodopis

Výukové materiály

Skupinovou prací si žáci zopakují učivo o potravním řetězci a vytvoří si představu o vlivu škodlivých látek na všechny články tohoto řetězce. S využitím pracovního listu si samostatně odvodí a vysvětlí,
jak se škodlivé látky hromadí v těle organismů a proč se jejich koncentrace zvyšuje v každé potravní úrovni. Vzájemnou výměnou informací mezi skupinami blíže poznají problematiku používání již zakázaného pesticidu DDT. Formou didaktické hry nasimulují biomagnifikaci této chemikálie
ve vodním ekosystému a určí, které organismy jsou touto chemikálií nejvíce ovlivněny.

Diskuze k lekci 1. Škodlivé látky v potravním řetězci

Máte dotaz či námět k této lekci?
Pokud nenajdete odpověď u ostatních diskutujících, napište nám.