Menu
Pojďme o sobě rozhodovat

21. Projekt 3 - Co přinesl Kraj Vysočina světu?

Součást výukového modulu Žijme spolu v Kraji Vysočina! (1) pro 6.–7. ročník ZŠ

V úvodu hodiny si žáci ověří své znalosti o významných událostech spojených s Krajem Vysočina. Následně dostanou seznam významných událostí z oblasti historie, vynálezů či památek a umění, které mají souvislost s Krajem Vysočina. Vyučují vysvětlí zadání pro zpracování projektu o svém kraji. Budou jim vysvětleny podrobnosti k jeho obsahu a formě (osnova). Výstupem by kromě písemné podoby měla být prezentace získaných poznatků ostatním žákům ve třídě, a to jakoukoliv formou. Žáci zpracovávají úkol ve svém volném čase. Výsledné elaboráty a prezentace mohou být vyhodnoceny a oceněny. Při hodnocení bude důraz kladen především na způsob formy prezentace a kreativitu při jejím vytváření. Žáci by rovněž měli čerpat z více než jednoho zdroje informací. Úplnost informací hraje při hodnocení pouze okrajovou roli.

Tři klíčové otázky

  • Narodil se či žil v Kraji Vysočina někdo opravdu světově významný?
  • V jakém oboru se proslavili rodáci z Vysočiny nejčastěji?
  • Pochází nějaká světově známá osobnost z mé obce?

Pomůcky

  • Počítač, dataprojektor nebo interaktivní tabule
  • Další pomůcky dle pokynů
Časová náročnost
45 minut
Vhodné k předmětům
Dějepis Občanská nauka

Náhled prezentace

Diskuze k lekci 21. Projekt 3 - Co přinesl Kraj Vysočina světu?

Máte dotaz či námět k této lekci?
Pokud nenajdete odpověď u ostatních diskutujících, napište nám.