Menu
Pojďme o sobě rozhodovat

3. Eutrofizace

Součást výukového modulu Žijme ekologicky! (1) pro 6.–7. ročník ZŠ

Představení problematiky eutrofizace vod. Pochopení základní terminologie. Seznámení se s možnými příčinami vzniku eutrofizace vod a způsoby, jak jim předcházet. Uvědomění si důsledků činnosti člověka ve vztahu k eutrofizaci vod.

Klíčové otázky

  • Co je eutrofizace vod?
  • Jaké lidské aktivity způsobují eutrofizaci vod?
  • Jak můžeme řešit problém eutrofizace vod?

Pomůcky

  • počítač
  • dataprojektor
  • výukové materiály k hodině

Předcházející lekce

2. Návrat vlků do přírody

Časová náročnost
45 minut
Vhodné k předmětům
Přírodopis

Výukové materiály

Pochopení daného problému umožňuje skupinová práce s textem. Žáci text analyzují a vyhledají odpovědi na připravené otázky. Prostřednictvím tří experimentů samostatně zjišťují a ověřují, jakým způsobem vybrané faktory ovlivňují rozvoj eutrofizace. Posuzují kvalitu vody v přírodních koupalištích Kraje Vysočina na základě výsledků laboratorních vyšetření. Diskutují o opatřeních, která mohou být realizována za účelem omezení eutrofizace vod.

Diskuze k lekci 3. Eutrofizace

Máte dotaz či námět k této lekci?
Pokud nenajdete odpověď u ostatních diskutujících, napište nám.