Menu
Pojďme o sobě rozhodovat

12. Vliv člověka na přetváření krajiny

Součást výukového modulu Žijme ekologicky! (1) pro 6.–7. ročník ZŠ

Vysvětlení pojmů přírodní a kulturní krajina. Identifikace a rozlišení krajinných prvků přírodního a umělého charakteru. Vnímání proměn české krajiny v souvislosti se způsoby využívání půdy. Zkoumání a interpretace změn ve využití půdy na území Kraje Vysočina mezi lety 1845 a 2019. Navržení řešení směřující k zachování kulturní krajiny.

Klíčové otázky

  • Projevily se změny ve využívání půdy na vzhledu naší krajiny?
  • Jaké lidské činnosti mění tvář naší krajiny?
  • Jak bychom mohli zmírnit dopady lidské činnosti na krajinu?

Pomůcky

  • výukové materiály k hodině
Časová náročnost
45 minut
Vhodné k předmětům
Přírodopis

Výukové materiály

Učitel formou brainstormingu žáky iniciuje k zamyšlení nad proměnou české krajiny. Žáci ve skupinách s využitím fotografií odvodí a rozliší krajinné prvky. Na základě jejich správného rozřazení zformulují definice klíčových pojmů přirozená krajina a kulturní krajina. Z poskytnutých dat vysvětlí rozdíly v dlouhodobém vývoji využití krajiny u čtyř vybraných oblastí. Pro jednu vybranou oblast sestrojí graf. Poté přiřadí grafy popisující změny ve využití krajiny k příslušným bodům v mapě. Navrhnou činnosti přispívající k zachování nebo zlepšení stavu krajiny.

Diskuze k lekci 12. Vliv člověka na přetváření krajiny

Máte dotaz či námět k této lekci?
Pokud nenajdete odpověď u ostatních diskutujících, napište nám.