Menu
Pojďme o sobě rozhodovat

5. Hydrogeologické poměry v Kraji Vysočina

Součást výukového modulu Žijme spolu v Kraji Vysočina! (1) pro 6.–7. ročník ZŠ

Ve vstupní aktivitě zaměřené na zjištění výchozích znalostí si žáci prověří své představy o tom, co se v Kraji Vysočina nachází nebo se v minulosti nacházelo za přírodní prvky, zopakují si základní pojmy spojené s hydrologií a zamyslí se nad tím, k čemu slouží rybníky, resp. si své původní znalosti opraví či rozšíří. Hlavní aktivita bude spočívat v uvědomění si toho, jaké hrozby mohou být spojeny s přírodními podmínkami či lidskou činností, a vyhodnocení, zda je Kraj Vysočina bezpečný pro život lidí nebo také vhodný pro lokalizaci strategických objektů.

Tři klíčové otázky

  • Hrozí v Kraji Vysočina zemětřesení?
  • K čemu slouží rybníky?
  • Máme se zde bát přírodních katastrof?

Pomůcky

  • Počítač, dataprojektor nebo interaktivní tabule
  • Barevné postery, fixy a lepidla, Atlas ČR, další pomůcky dle pokynů
Časová náročnost
45 minut
Vhodné k předmětům
Zeměpis

Diskuze k lekci 5. Hydrogeologické poměry v Kraji Vysočina

Máte dotaz či námět k této lekci?
Pokud nenajdete odpověď u ostatních diskutujících, napište nám.